На 22 януари (стар стил 10 януари) 1894 г. в Сливен се ражда нов вестник – „Орало”.  „Излиза три пъти в месеца – на 10, 20 и 30 число” с мотото: „Мотиката и оралото хранят цял свят”. Редактор-стопанин е младият агроном Янко Забунов, а  отговорник – С. Д. Кикьов. И двамата са радетели за създаване на Българско земеделско дружество, което скоро става факт, а изданието – негов  печатен орган (от бр. 37, год. II). Още с появата си, вестникът грабва читателското внимание с желанието да премахне закостенялостта и консерватизма в българското земеделие. Публикуват се статии в областта на  индустрията и занаятите, целящи модернизирането им. „Орало” се налага като компетентно издание по селскостопанските въпроси в България. Тиражът му бързо достига 2 500 екземпляра – голям успех за онова време. От третата годишнина прераства в „илюстровано списание ”, което по-късно е наречено  „Земеделие”. Редакцията е преместена в София, а Янко Забунов става виден деятел на БЗНС и съмишленик на Александър Стамболийски. Списанието има дълъг живот – цели 53 години (до декември 1949 г.), през които излиза в Сливен, София, Плевен, Пловдив и Враца.

 

 

 

Янко Забунов е роден на 12.06.1869 г. в с. Момина църква, Бургаско. Останал сирак едва 7-годишен, напуска родното място и се озовава в Сливен. Приет е за черковен слуга и така завършва първоначално образование. Подпомогнат от общината, завършва Садовското земеделско училище през 1886 г., назначен е за учител и общински земеделски надзирател в Сливен. През 1890 г. Окръжната постоянна комисия в Сливен му отпуска стипендия и той следва 2 години винарство в Австрия, след което е учител във винарската изба в Сливен и неин директор (1894/1895). По време на следването си се влюбва в Мария Захрадник, австрийска словенка. Венчават се на 18.11.1893 г. във Виена и имат три деца.

През 1895-1897 г. е управител на държавните лозя при Евксиноградския дворец и директор на Плевенското винарско училище. По-късно е земеделски надзирател,  председател на Централния Управителен Комитет на БЗС (до 1902 г.), депутат в през 1901-1902 г.