Големите морски пътешествия от европейската „Епоха на великите географски открития“ като експедицията на Христофор Колумб до Западните Индии през 1492 година биха били немислими без използването на компас. Това неоценимо помагало за навигаторите се появило на Запад през 13 век. Донесли го арабските търговци от Близкия изток. Това е добре известно. По-малко известен е фактът, че китайците познавали компаса от най-дълбока древност.

Преди 2000 години китайците вече били създали подобие на примитивен компас. Парче магнетит /желязна руда с магнитни свойства/ било обработвано във формата на черпак. Поставен върху гладка полирана каменна повърхност, той се завъртал, докато „дръжката“ се насочвала на юг /по-тежката „лъжица“ била привличана от северния магнитен полюс/. Формата на черпак била избрана, за да наподобява съзвездието Голяма мечка – както е известно, двете звезди отляво на съзвездието са в една линия с Полярната звезда, главния астрономически ориентир в навигацията. Това приспособление с любопитна форма, наречено синан, се споменава в книга от около 80 г. сл. Хр., в която има и други справки, датиращи вероятно от 4 в. пр. Хр. Събирачите на нефрит изминавали огромни разстояния, търсейки своята суровина, и вземали със себе си синан, за да следват нужната посока.

„Нефритената връзка“ е доста важна в случая. Магнетитът е твърд материал, макар и не толкова твърд, колкото нефрита – и за изработването на магнетитен „черпак“, както и на добре полирана каменна плоча е било необходимо немалко умение. Това дава основание да се предполага, че компасът е бил изработен от майстори на изделия от нефрит в древен Китай. В процеса на продължителното коване и шлифоване при оформянето на синан, материалът губел доста от магнитните си свойства. Необходимостта от специални умения при изработването на черпака ограничавала производството му, а триенето му с плочата, колкото и внимателно да била шлифована повърхността й, също намалявало ефикасността на уреда. Тези проблеми и растящата нужда от компаси в корабоплаването заставяли хората да създават по-малки и надеждни компаси, удобни за масово производство.

/По материали от книгата на Питър Джеймс и Ник Торп „Древните изобретения. Илюстрована енциклопедия в два тома“/