На 10 април 1866 година е основавано Българско читалище в Цариград.
Българската духовна дружина и българската община в Османската империя инициират и основават през 1866 година Българско читалище в Цариград. Видни български дейци водени от Петко Рачов Славейков за кратко време успяват да го превърнат в значим просветен и културен център. Към читалището се създава библиотека, която поставя началото на сбирка от български вестници и списания, които са излизали тогава в Империята. На по-късен етап читалището закупува и печатница, в която се отпечатват значителен брой книги на български език.
Важна част от дейността му са първите сказки и театрални представления, които бързо привлекли вниманието на българската колония.
Руско-турската война и последвалите събития стават естествена причина читалището да прекрати своята дейност.