Апостол Саръиванов

На 12 октомври 1858 г. в семейството на Стефан Саръиванов се ражда син. Наричат го Апостол. Детето получава първоначално образование в родния си град, а след това завършва лицеите в Цариград и Марсилия.

Учи право в юридическия факултет в Екс, Франция. След завръщането си в Сливен, Апостол Саръиванов се

Карамфила Консулова – Саръиванова

включва в обществено-политическия и културен живот на града. През 1890 г. е избран за председател на Читалище „Зора”, с подпредседател д-р Начо Планински. Остава начело на читалищното настоятелство до 1892 г.

Той е един от видните индустриалци на вълнени платове в Сливен. Като активен член на Дружеството за икономическо повдигане на града, дава своя значим принос и в строителството на първата железница по трасето Сливен – Зимница, открита на 23 май 1907 г.

 

Солидната му юридическа подготовка, както и  гражданската активност го отвеждат и до Народното събрание. Избиран е за народен представител в пет мандата: в IV и V Велико,  в VI, VII и X Обикновено народно събрание.

Със съпругата му Карамфила Консулова (сестра на Елисавета Вазова) имат четири деца: Стефан, Венка, Георги и Витомир.

Апостол Саръиванов умира 57-годишен на 28 април 1916 г. в София.

Мария Маринова