Реализирано с подкрепата на Фондация “Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс “Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерство на културата.