Спомените на Мишо Тодоров са публикувани

в „Чинтулов лист“ от 1942 г.,  издание на

Сливенска студентска корпорация „Д.Чинтулов“ .

Цялото  съдържание е тук: 

http://sever.libraryvt.com/bg/lister.php?iid=DO-8S0013859

 

ПЕСНИТЕ НА ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

 

Още като 8-годишно момченце слушах баща ми да свири на жълтата си стара цигулка, която държеше на коленете си като старинна виола, песните на Добри Чинтулов.

         Увлечен в сладката мелодия, татко тихичко пееше думите им. Тогава за първи път чух и запомних: „Къде си вярна ти, любов народна“, „От сън сладък кой ме буди“, „Млад юнак си кон извежда“, „Прощавай, синко, много здраве“ …

         Тия прочувствени песни и досега нося, отпечатани върху мраморна плоча върху глъбините на душата си. Нивга не ще ги забравя! Непринудената им хармония и отчетливата им мелодия са сраснали в мен. И по-късно, като учител в Мъжката гимназия „Д. П. Чинтулов“, когато случаят ми налагаше да ги изпълнявам на концерти и забави, аз ги аранжирах хорово и оркестрово с една необяснима и за самия мен лекота и те винаги се харесваха.

         Добри Чинтулов е импровизирал мелодиите с любимата си цигулка и флейта-пиколо, и вероятна по техния ритъм е нагаждал стъпките на хубавите си стихове. Тези мелодии, варианти и реминисценции на чужди песни (от съседните, по-рано свободни народи). С бодрия си мажорен тон са били най-любимите през онова време.

         В продължение на много години изнасях с момчетата – ученици при гимназията – оперетки, от прихода на които учителският ни съвет образува фонд „Паметник на поета Д. П. Чинтулов“. Дано имаме щастието да видим в един близък ден, в двора на старата гимназия да се издигне величествено бюстът на поета … То ще бъде топлотата ни към оня, който ни завеща бодрите си и народолюбиви песни!