8 септември – Международен ден на грамотността – един от международните дни, отбелязвани в системата на ООН. Той е създаден от ЮНЕСКО през 1966 г. по препоръка на Световната конференция на министрите на образованието за изкореняване на неграмотността, проведена в Техеран през септември 1965 г., за да напомни за значението на грамотността в живота на хората и обществото и необходимостта от укрепване усилия за разпространението му. Датата на честването – 8 септември е денят на тържественото откриване на тази конференция.

Основната цел на събитието е да засили дейността на международната общност за насърчаване на грамотността, една от основните области на работата на ЮНЕСКО, като инструмент за овластяване на индивиди и общности.

Грамотността е определена степен на владеене от човек на уменията за четене и писане в съответствие с граматическите норми на родния език, един от основните показатели за социокултурното развитие на населението.

 Въпреки забележителните успехи в много страни, според ЮНЕСКО има 773 милиона възрастни по целия свят (от които 102 милиона са млади хора на възраст 15-24 години), които нямат основни  умения в областта на грамотността. Шест от десет деца и юноши (617 милиона) не постигат минимални нива на владеене на четене и смятане. Приблизително 267 милиона деца са извън училище.

Има ясна нужда от програми за ограмотяване, насочени към групи от учащи, които изискват специално внимание, особено жени и момичета,  останали извън училище. Там, където мъжете и момчетата са лишени от възможността да получат качествено образование, те също се нуждаят от специално внимание.

Освен това кризата с COVID-19 наруши образователния процес на деца, младежи и възрастни в безпрецедентен мащаб, тя изостри съществуващото неравенство в достъпа до възможности за грамотност. Дори по време на световната криза са положени усилия за намиране на алтернативни начини за осигуряване на непрекъснатост на обучението, включително дистанционно обучение, често в комбинация с обучение лице в лице. Достъпът до възможности за ограмотяване обаче е разпределен неравномерно. Бързият преход към дистанционно обучение също подчертава продължаващото цифрово разделение по отношение на свързаността, инфраструктурата и способността да се използват технологии, както и различията в други услуги като достъп до електричество, което ограничава възможностите за обучение.

Всяка година Денят на грамотността е посветен на определена тема. И така, в различни години той се провеждаше под лозунгите: „Значението на грамотността за жените“, „Грамотността разширява личните възможности“, „Грамотността и здравето“, „Грамотността гарантира устойчиво развитие“, „Грамотност в дигиталния свят“, „Грамотност и развитие на умения“, „Грамотност и многоезичие“, „Преподаване и учене на четене и писане в кризата COVID-19 и след това“ и др.

Днешната дата  ни позволява да предлагаме иновативни решения на съществуващите проблеми, насочени към по-нататъшно подобряване на нивата на грамотност в бъдеще.