Всяка година на 22 април се чества  Международният ден на Земята – денят на нашия общ уютен дом. Празникът е установен на 63-ата сесия на Общото събрание на ООН през 2009 г. (резолюция № A / RES / 63/278, подкрепена от повече от 50 държави-членки на ООН) и се чества на тази дата от 2010 година.
Председателят на 63-ата сесия на Общото събрание Мигел д’Еското Брокман заявява, че обявяването в резолюцията на този Международен ден е признание, че Земята и нейните екосистеми са наш дом, осигуряват на човечеството живот.  Следователно, за да се постигне справедлив баланс между икономическите, социалните и екологичните нужди на настоящите и бъдещите поколения, е необходимо да се насърчава хармонията с природата и планетата Земя.

В северното полукълбо Денят на Земята се празнува през пролетта, а в южното полукълбо – през есента. Основната цел на това общо световно действие е да привлече вниманието на обществото и всеки човек на планетата към проблемите на Земята, към проблемите на нейната среда и да даде възможност да се запознаем с трудните задачи, пред които е изправено човечеството, за да спаси планетата.
Всяка година този ден е посветен на определена тема. През 2016 г. честванията на Деня на Земята съвпаднаха с подписването на Парижкото споразумение за климата, което беше прието от всички 196 страни по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата на 12 декември 2015 г. в Париж. Съгласно това споразумение страните се споразумяха съвместно да ограничат нарастването на средната глобална температура до по-малко от 2 градуса и, като вземат предвид сериозните последици, да се стремят към индикатор от 1,5 градуса. През март 2020 г. министрите на околната среда от ЕС приеха дългосрочната стратегия на ЕС за климата, която трябва да бъде представена на страните по РКООНИК. За да изпълни своите международни ангажименти във връзка с изменението на климата, ЕС е приел амбициозно законодателство в редица области на политиката. Страните от ЕС са определили обвързващи цели за значително намаляване на емисиите на парникови газове и същевременно преобразяват чрез иновации промишлеността на ЕС.

ЕС вече е надминал целите си по отношение на климата и е намалил емисиите с 23% в сравнение с нивата от 1990 г.

Каквa е нашата Земя?
Изчислено е, че планетата Земя е наоколо 4,5 милиарда години. Ако искате да обиколите Земята, вървейки по екватора, тогава трябва да направите пътешествие от близо 40 010 километра. Разстоянието от повърхността до центъра е 6378 километра. Освен това твърдите скали (литосфера) образуват слой от само около 70 километра и, движейки се по-навътре във вътрешността, наблюдаваме полутечни и течни състояния. Долината на смъртта в Калифорния и място в Либия, наречено El Azizia, съхраняват рекорди за най-горещите места на Земята. Рекордът на El Azizia е 57,8 градуса по Целзий (13 септември 1922 г.), рекордът на Долината на смъртта е 55,8 градуса по Целзий (10 юли 1913 г.)..

Антарктида е призната за най-студеното място на Земята – на 21 юли 1983 г. в изследователската станция Восток в Антарктида са регистрирани -89 градуса по Целзий. Земята е невероятно богата на минерали – учените вече са класифицирали около 4000 вида минерали, около 200 от тях са с практическо значение. Ежегодно се откриват 50-100 вида минерали. В различни страни се организират голямо разнообразие от събития и кампании по определена тема. Това са конференции, изложби, затваряне на автомобилния трафик по оживените улици на големите градове, почистване на територията и засаждане на дървета. На този ден всеки може да участва в подобряването и озеленяването на дворовете и улиците си.