С резолюция на Генералната Асамблея на ООН през декември 2017 година 20 май е учреден като Световен ден на пчелите.

Датата не е избрана случайно – тя е в памет на основоположника на съвременното пчеларство и новатор в тази област – Антон Янша, роден на 20 май 1734 г. в Словения. Той превръща пчеларството в своя основна дейност и дори написва ръководство, отпечатано през 1771 г. на немски език.

През 2016 г. на заседание на Организацията на ООН по прехрана и земеделие, Словения, съвместно с Международната федерация на пчеларските организации, предлагат учредяването на Световен ден на пчелите. Вносителите подчертават ролята на медоносните насекоми в процеса на опрашване на растения и селскостопански култури, както и значението им за растениевъдството, овощарството и други отрасли на селското стопанство.

Пчелите, пеперудите и другите опрашители влияят на всички нас. Храната, която консумираме, например плодове и зеленчуци, пряко зависи от опрашителите. Без тези важни насекоми светът ще бъде лишен от хранително разнообразие. Те помагат да се осигури изобилие от качествени плодове, зеленчуци, семена и т.н., което е от изключителна важност за човешкото хранене. Освен за биоразнообразието и наличието на храни, опрашителите имат принос и за създаването на лекарства, биогорива, тъкани и строителни материали.

Опрашването е процес, имащ важно значение както за селскостопанските, така и за естествените екосистеми. То играе ключова роля в прозводството на хранителни продукти. Световният ден на пчелите слага акцент върху тях като основни опрашители, но информира и за други насекоми, птици и млекопитаещи, участващи в процеса на опрашване. Ролята на пчелите се откроява, тъй като освен естествения процес на опрашване и събиране на нектар, те носят много други ползи за хората. На първо място е медът, който се явява основа на много други хранителни продукти, лекарства, средства за хигиена и козметика. Освен меда, към пчелните продукти, използвани от човека, се отнасят пчелното млечице, пчелният восък и прополисът.

От здравето на опрашителите зависи добивът на много видове растения, представляващи основа за храненето на човешкия и животинския свят.

Световният ден на пчелите информира хората не само за ползата от опрашителите, но и за проблемите, свързани с тяхното съществуване в съвременния свят. Сред основните проблеми е масовото използване на пестициди в селското стопанство, което води до значително намаляване на популацията на пчелите и други опрашители.

Счита се, че ако пчелите по света изчезнат, след четири години ще изчезне и човечеството.