Инициаторите на този на пръв поглед необичаен празник са Европейската асоциация за вятърна енергия и Глобалният съвет за вятърна енергетика. Неговата цел е да привлече общественото внимание към огромния потенциал на енергията от вятъра.

По мнение на експертите, развитието на този отрасъл ще помогне за решаването на огромен брой проблеми, свързани с енергетиката, икономиката и екологията. Активната работа в тази посока би допринесла за спестяването на огромни суми, влагани ежегодно в производството на еленергия. В резултат на това ще се реши проблемът с ограничения ресурс на въглищата, като по този начин ще се преодолее кризата с глобалното изменение на климата.

„Бъдещето принадлежи на ветрогенераторите“, твърдят експертите. Днес много държави произвеждат енергия от вятъра. Ветроенергийни инсталации работят успешно в повече от 80 страни по света, а в производството на този вид енергия участват хиляди специалисти. Лидери в тази област в момента са Китай, САЩ, Германия и Испания.

Организаторите на Световния ден на вятъра подчертават, че сред основните задачи на празника е и запознаването на широката общественост с ползите от енергията на вятъра. На 15 юни в много страни по света се провеждат различни събития, сред които посещения на ветрогенераторни паркове, срещи с експерти, лекции и семинари на тема „Вятърът – алтернативен източник на енергия“ и др.

За първи път Денят на вятъра е отбелязан в Европа през 2007 година. Две години по-късно той става Световен ден, а към отбелязването му се присъединяват над 30 държави. С всяка година техният брой расте. Днес всеки може да отбележи този необичаен ден по интересен начин: например, да заведе децата си извън града и заедно с тях да пусне хвърчило в небето, като по този начин всички да усетят силата на вятъра.