Семейството – майката. Маргьорит и двамата ѝ братя