Във връзка с честването на 100-годишнината от създаване на професионалния театър в Сливен, предлагаме на Вашето внимание интересната личност Елена Попова.

По спомени на дъщеря й, тя е родена в Болград, Бесарабия. „Дошла през 1898 г. в България, в град Русе, където е играла една година в театралната трупа на женското дружество. После играе също една година във Варна към тамошното женско дружество и в 1900 г. пристига в Сливен със съпруга си Георги Попов – адвокат. По това време, партийната група на БКП към читалище „Хр. Ботев” в Сливен няма собствен клуб. Решава да сформира театрална трупа, която, давайки представления, да набере желаните средства. Тъгувайки за сцената, Елена Попова веднага с любов се заема с тази нелека задача. Болшинството от артистите са били неграмотни или полуграмотни. Тя им чете ролите до запаметяване, после ги разучава с тях и накрая режисира. Сред активните и постоянни участници в трупата са: съпрузите Кина и Йордан Къневи ( тя – домакиня, той – печатарски работник, после собственик на печатница), Неда Кендалова, Александър Тодоров, Кута Каменарова, Ради Радев, Атанас Михайлов, Стефан Бояджиев, Иван Коюмджиев, Стефан Царев, Михаил и Чудомир Кантарджиеви, Иван Белчев. По време на престоя си в Сливен, Елена Попова живее на квартира на ул .„Великокняжевска”, където е бил и домът на големия български артист Стефан Киров, тогава студент в Москва, в известната театрална школа на МХАТ. Това изиграва голяма роля за нейното приобщаване към опита на съветския театър и възгледите на Станиславски, както и избора на поставените от нея пиеси: „Нора” от Ибсен, „Тъкачите” от Хауптман, „Три сестри” от Чехов и „Лес” от Островски. В някои от тях тя изпълнява централните роли, а по време на ваканциите му, в представленията се включва и самият Стефан Киров. През периода 1900-1909 г., Елена Попова е една от централните фигури в театралния живот на Сливен. Дори бременностите, ражданията и отглеждането на шестте й деца не се оказват пречка за нейния голям ентусиазъм и артистичен заряд.“

Из спомените на Ангелина Кузумова –  дъщеря на актрисата Елена Попова