Ежегодно на 1 април се отбелязва Международният ден на птиците (International Bird Day).  Целта му е да запази видовото разнообразие и броя на птиците. Идеята тръгва от САЩ през 1894 година. Скоро празникът, придобил популярност благодарение на медиите, започва масово да се отбелязва в много държави, включително и в Европа.

На 19 март 1902 г. е приета Международната конвенция за защита на полезните в селското стопанство птици, която е подписана от повече от десет държави. Тя влиза в сила от 6 декември 1906 г. На 18 октомври 1950 г. в Париж е подписана „Международната конвенция за защита на птиците“, която замества предишния документ за повечето от участващите държави – той вече разглежда всички видове птици, а не само тези, които са полезни за земеделието.

В момента Международният ден на птиците се провежда в рамките на биологичната програма на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ в много страни по света. В защитените видове, според конвенцията, спадат освен полезните в селското стопанство птици, така и всички видове от рода на ястребовите, много от които вече са изчезнали, а други са записани в Червената книга на застрашените видове. Ролята на птиците за здравето на екосистемите, за нормалните процеси в тях, а оттам – и за благоприятната жизнена среда на човека е огромна. Вече няколко десетилетия птиците са в основата на един от най-бурно развиващите се модерни клонове на туристическата индустрия – бърдуочинга, или познавателния орнитологичен туризъм.
В България повече от две десетилетия Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) отбелязва събитието с различни образователни инициативи, за да популяризира опазването на околната среда и на дивите птици.

Между другото, датата на празника не е избрана случайно: точно по това време птиците се връщат от топлите страни. Възрастни и деца на този ден подобряват местообитанията на водолюбивите птици, поставят нови хранилки и къщички за птици.