На 27 април 1969 година е открит язовир Жребчево.
Строежът започва през 1959 година веднага след създаването на Сливенски окръг. За директор на строежа е назначен инж. Иван Тепавичаров – опитен ръководител по мелиоративно строителство. Общата стойност на проекта е възлизала на 700 милиона лева по тогавашен курс.
Първа копка прави Димитър Неделчев, първи секретар на ОК на БКП.

Разположен на 25 км² площ, „Жребчево“ е четвъртият по големина язовир в България.

Наименуван е на потопеното в него  село Жребчево.  В чашата на язовира са също и бившите села Запалня и Долно Паничерево.

В североизточния му край се намира потопената при заливането му църква Св. „Иван Рилски“, която е единствената останка от село Запалня.