Имената  на Хаджи Димимитър и Стефан Караджа за Сливен и сливенци са синоним на  безкраен патриотизъм, на преданост и любов към род и родина. Имена на герои,  оставили неповторима диря в нашата история и народна памет.

През пролетта на 1868 година в Румъния се ражда четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Известни са имената на 127 души от Северна България и Добруджа, от Тракия и Македония. Всички – млади  мъже  под 25 години и двамата  им войводи по на 28, проявяват своето морално величие и готовност за саможертва в името на свободата.

Мнозина от тях вече са  участвали в Първата и Втората легии в Белград, водили са и хайдушки чети в Балкана. От ранна младост поели пътя на въоръжената борба срещу поробителя с едно желание: час по-скоро да видят Отечеството си свободно.

Така на 5 юли 1868 година четата преминава  река Дунав с  гемия недалеч от град  Гюргево. На родна земя полагат тържествено клетва и поемат към Балкана. И днес думите, с които войводата Хаджи Димитър се обръща към четниците звучат актуално и доста тъжно : “Има много звани, но малко избрани братя“. И не за богатство и слава, а за смърт в името на свободата. Така започва пътят на саможертвата и величието . Една група български синове показва на цивилизована Европа как се умира за  свободата на Отечеството .

Преди да  достигнат Балкана, четниците влезли в своята  първа битка с османски военни части, предизвестени за преминаването им.
Сражението продължило повече от пет часа. Срещу четата били изпратени значителни военни части от Дунавския и Одринския вилает и един полк от Цариград. На бойна нога били поставени гарнизоните в София, Пловдив и Одрин.

Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа се разделила на три групи, та с комбинирани действия да се опита да достигне високите върхове на планината. Последвали нови, тежки сражения.

В битка на 9 юли Стефан Караджа бил ранен и заловен. Откаран в Търново, след това в Русе,  войводата загива от раните си.

Групата, водена от Хаджи Димитър, успяла да достигне Бузлуджа. На 18 юли тук станал и последният им бой. Силите били неравни: 30-тина четници срещу 700 души редовна войска и потеря. Повечето загинали. Според някои разкази тук бил тежко ранен и Хаджи Димитър. Трима негови четници успели да го изведат от боя. Въпреки грижите на местни пастири, войводата умрял от раните си около 10 август.

Имената на Хаджи Димитър и Стефан Караджа са имена на национални герои в българската история. От техния подвиг и бойното им другарство остава  дълбока следа  в народната памет.Всяка година стотици родолюбиви българи в израз на  любов и преклонение пред саможертвата им, изминават техния път.

По материали от вестник „Сливенско дело“ 1963 г./61 бр.