На 30 май 1960 година умира Борис Пастернак.

Роден е в Москва на 29 януари 1890 година, в семейство на баща академик и майка професор в Руското императорско музикално общество. След завършване на гимназия, продължава образованието си  в юридическия факултет на Московския университет, но се прехвърля във философско-историческия факултет, който завършва през 1913 година. Още с дипломирането си Пастернак публикува първите си 5 стихотворения в алманаха „Лирика“, а след това излизат книгите му „Близнак в облаците“ и „Над бариерите“. На фона на бурните политически събития в родината му, Пастернак счита 1917 година за свое поетическо рождение, в което ясно се очертава  новото  му постсимволистическо съзнание.

За разлика от много свои роднини и приятели, той не емигрира след Руската революция от 1917 година, а съзнателно остава в страната до края на живота си.

Следващото десетилетие бележи живота на поета с творчески подеми и мигове на вдъхновение, но и дълги месеци на размисъл и отчаяние. През този период излизат от печат „Висока болест“, “Спекторски“, “Повест“ и прозата му – „Апелесова черта“, “Писма от Тула“ и “Въздушни пътища“. Почти за нито едно от тези произведения, Пастернак не получава признание приживе от своите съвременници, както и от тогавашната литературна критика. В годините на Отечествената война той е изцяло съпричастен към съдбата на своята Родина и заминава с бригада  писатели на  Брянския фронт.

Непосредствено след края на войната, през 1945 година Пастернак започва да пише първите страници от книгата на живота си, която му носи световно признание и Нобелова награда – „Доктор Живаго“. Съдбата на романа е повече от драматична – той е отхърлен от няколко издателства и Пастернак успява да го публикува през 1957 година в Италия, а на следващата година е предложен за Нобелова награда за литература.

След като обявяват името му сред носителите на Нобелова награда, започват заплахи от страна на политически и литературни среди, и авторът е принуден да се откаже от наградата, изпращайки телеграма  до Шведската академия с текст: “ Вземайки под внимание значението, което се отдава на тази награда в обществото, към което принадлежа, трябва да отхвърля това незаслужено признание. Моля, не приемайте с обида доброволния ми отказ.“

Отговора на академията е : “Този отказ, разбира се, по никакъв начин не променя валидността на наградата. На Академията остава само със съжаление да обяви, че връчването на наградата не може да се състои.“

Три години по-късно Пастернак умира от сърдечен инфаркт.

Едва през 1987 година романът „Доктор Живаго“ излиза на руски език в родината му.