След Освобождението на България правителството на Чехия изпраща у нас свои учени и специалисти: инженери, математици, музиканти, художници, които с любов и всеотдайност се включват в икономическия, просветен и културен възход на младата българска държава.

Деян Парпулов в книгата си „Страници от миналото“описва този период и неговото значение за Сливен и региона.

“И България ги прие с признателност. Те бяха нужни, бяха необходими и за столицата, и за провинцията. И ако Иречек стана дори български министър, Мърквичка – един от основателите на Художествената академия, а Шмаха – на Народния театър, то на Сливен и Сливенската гимназия се падна честта да приемат като учители двамата Шкорпил, които сложиха началото на българската археологическа наука, бъдещите софийски професори Шоурек, Шак и Монин. Пак учители в Сливен бяха чехите Краус, Кадлец, Цобел и Ворачек. В своя петгодишен престой в България Иречек неведнъж посещава Сливен и с възторг пише за него в своите „Пътувания по България“, а Шак с обич и умиление си спомня за годините, прекарани тук. Посадената от него преди 80 години липичка в двора на Първо основно училище в деня на светите Кирил и Методий, сега е величествено дърво, което широко простира клони и пълни целия квартал всяка пролет с аромата на липов цвят.

За връзките на Сливен с чехите не е безинтересно да се каже, че в устроения през 1911 година всеславянски конкурс за паметник на Хаджи Димитър участват и неколцина чехи, като един от откупените проекти е тоя  на пражкия скулптор Сотик.“