След Освобождението на България правителството на Чехия изпраща у нас свои учени и специалисти-инженери, математици, музиканти, художници, които с любов и всеотдайност се включват в икономическия, просветен и културен възход на младата българска държава.

Сред тях е Хермингилд Вацлав Шкорпил – един от създателите на българската  археологическа наука  и музейно дело, геолог, ботаник, и учител по естествена история  в Сливен през 1881 година.

Роден е в град Високе Мито, Източна Чехия. Придобива солидно образование по естествени науки в Прага и Лайбциг. По настояване на своя първи братовчед проф.д-р Константин Иречек  през лятото на 1880 година  идва в България. Веднага е назначен за учител по аритметика и география в Пловдивската държавна мъжка гимназия, като преподава  и в девическата гимназия. През 1881 година пристига в Сливен, като учител по естествена история в мъжката гимназия. През същата година публикува в Сливен „Няколко бележки върху пловдивските води“, а в резултат на извършените от него изследвания на минералогията в околностите на Сливенския край и Тракия през 1882 година  издава   „Изкопаеми богатства, намерени до сега в целокупна България“. Шкорпил изготвя първата геологическа карта на Южна България, публикувана в първия годишен отчет на областната реална гимназия в Сливен за учебната 1881 – 1882 година. През 1886 година отново в Сливен е отпечатана малката му книжка „Спомени за Сливен и манастирите му. Исторически бележки“.  Огромни са заслугите му за проучването и запазването на археологически материали в цяла Североизточна България. На него българската наука дължи първите изследвания на мястото на сражението между войските на полско-унгарския крал Владислав III Варненчик(1424 – 1444 г.) и турските войски през 1444 г. край Варна.

Заедно с братята си Карел и Владимир е сред създателите на българската археологическа наука и музейно дело. Научната му дейност  намира признание не само у нас, но и в чужбина. Той е действителен член на Българския археологически институт, редовен член на Руския археологически институт в Цариград,  на Археологическите институти в Берлин и Виена, на Природоизпитателното дружество в Петербург, на научните дружества  в Атина, Рим и Одеса. Почетен член е на музея в родния си град Високе Мито.

Хермингилд Шкорпил умира на 23 юни 1923 година. Погребан е съгласно неговото желание, до откритата и проучена от него старинна църква в местността „Джанавар-тепе“край Варна.

(По материали от: в. „Сливенско дело“, 1988.)

Снимка: Държавен архив – Сливен