Общински съветници и Д. Захариев – дългогодишен кмет, по чието предложение Сливенска община става член на Съюза на градските общини (1925 г.) с председател сливенеца Иван Иванов – кмет на София