Журнал на Сливенския градски управителен съвет с протоколи от първите заседания през 1878 г.