Спиридон Ганев Райчев, професор във Висшето училище София (днес Софийския университет) е роден на 14 април 1869 г. в Сливен. През 1887 г. завършва гимназия в Пловдив. Следва математика в Чешкото висше техническо училище в Прага през 1888 г., а през 1893 г. завършва Университета в Лиеж, Белгия със защита през 1893 г. на докторска дисертация по математика. През 1900 г. е на едногодишна специализация в Лайпциг.

Завръща се в България и е назначен учител в Софийската мъжка гимназия от 1893 до1897 г. Извънреден преподавател (от 1.X.1893)  и хоноруван доцент (от 1.II.1895) по Висша алгебра и Аналитична механика във Висшето училище (от 1904 – Софийски университет). Редовен доцент е при Катедрата по аналитична механика (от 1.IX.1897) и извънреден професор (1904-1911) при същата катедра. Делегат на университета на третия в Хайделберг и четвъртия в Рим международни конгреси по математика. Спиридон Ганев е един от основателите на Физико-математическото дружество и негов председател в продължение на две години от 1909 до 1910,, член е на първия редакционен комитет на „Списание на физико-математическото дружество”. Автор на редица статии, рецензии, учебници. Води лекции по аналитическа механика, висша алгебра, механическа теория на топлината, теория на алгебрическитe уравнения, понятие за функция в елементарната математика. Напуска  университета по собствено желание и работи до пенсионирането си в Българската народна банка (1911-1925) на длъжност началник отдел Финансови изучавания.

Участва в Балканската и в Първата световна война и е награден с орден „За храброст“. Дарител, почетен член на сливенското читалище „Зора“, член на Гимнастическо дружество „Юнак“ и на Българския киноуниверситет. Умира на 1 ноември 1961 г. в София.

По материали на Музей на БАН : http://mmib.math.bas.bg