На 17-ти май празнуваме Световния ден на информационното общество. Мисията на този празник се изразява в изграждане на мостове и засилване на връзките между отделните общества и икономики на страните посредством усъвършенствани възможности за комуникация и използване на дигитални технологии и интернет. Водеща цел е хората да бъдат добре осведомени и да познават всички възможности и ползи, които им открива световната мрежа. Нещо повече, инициативата има за цел да насърчава мира и да сближава културите, да помага за преодоляване на бариерите в общуването. По време на ежегодните чествания се акцентира на въпросите за зачитането правата на човека и премахване на половата дискриминация.