На 3 декември 1820 година в Сливен е роден просветният и културен деец Сава Хаджиилиев Доброплодни.

Получава своето образованието във Великата народна школа в Цариград, Куручешме. След завръщането си в България учителства първо в Котел, а след това в  Шумен, където развива педагогическите си възможности и превръща местното класно училище в Преславско-Шуменска прогимназия, в която се преподават много на брой и разнообразни учебни предмети. Сава Доброплодни е сред първите и най-изтъкнати учебникари от онзи период. Сред най-добрите ученици на Доброплодни в Шумен са Васил Друмев, Илия Блъсков, В. Д. Стоянов и Добри Войников. Има голямо влияние върху тях и развива у тях интерес към литературата и театралното изкуство.

За нуждите на  образователното дело издава в Земун, Сърбия две от учебните си ръководства „Водител на взаимните училища“ и „Писменик“,   а няколко години по-рано през 1846 г. издава „Игиономия, сиреч правила за да си вардим здравето“. Сътрудничи на в. „България“ и в. „Турция“ по въпроси за учебното дело.

От 1859 г. до 1862 г. е директор  на полугимназията в Сливен. Освен педагог, книжовник и културен деец Сава Доброплодни е и един от основателите на Читалище „Зора“ в  Сливен.

От дописка в „Цариградски вестник“ от 22 март 1860 година  става ясно, че още с пристигането си в града през 1859 година С. Доброплодни проверява, описва и основно преподрежда съществуващата вече библиотека в град Сливен ( днес Библиотека „Зора“).

Оригиналните първи издания на трудовете му, някои от които с неговия личен подпис, можете да разгледате в читалнята на Библиотека „Зора“.

Дигиталното копие на „Писменик“ можете да видите -> тук