Алфред Нобел – химик, инженер, бизнесмен, изобретател на динамита и други  взривни вещества, основател на благотворителен фонд с награди за различни постижения.

Алфред Бернхард Нобел е роден на 21 октомври 1833 година в Стокхолм, Швеция. Детските му години преминават в Русия, в Санкт Петербург, където баща му развива успешен бизнес. По-късно семейството се връща в Швеция.

Алфред Нобел насочва усилията си над технологията на взривните вещества и по-специално нитроглицерина. През 1867 г. разработката му е патентована като „динамит“. С разрешението на френските власти открива фабрика за производство на динамит, а по-късно врати отварят големи фабрики в Германия и Англия.

През 1888 г. вестник публикува по грешка негов некролог и това оказва огромно влияние върху Нобел. В некролога той е наречен „търговец на кръв“, затова решава, че не може да остане в паметта на хората като „световен злодей“. Съставя завещание, според което всеки човек, направил важно постижение в различни области, трябва да получава награда. Завещава огромното си състояние за учредяването на Нобеловите награди. Те са 5 – за физика, химия, литература, медицина и мир. Години по-късно започва да се присъжда и награда за икономически науки. Първите Нобелови награди са раздадени през декември 1901 година в Стокхолм.

Алфред Нобел умира на 10 декември 1896 г. в Италия. Погребан е в Стокхолм. Неговото име носи химичният елемент нобелий.