На 5 юни 1907 – нов стил /23 май  1907 – стар стил/ година е открита първата железница в Сливен. При управлението на Стефан Стамболов стопанският напредък у нас има много измерения, като едно от тях е изграждане на транспортно-комуникационна мрежа и най-вече железопътно строителство. Със закон от 21 януари 1889 година правителството предвижда построяването на жп линията Ямбол – Бургас и изграждането на пристанище Бургас. Сливенци в лицето на известният общественик Атанас Николов предприемат действия за построяването на железопътната линия Сливен-Зимница. Трасето от Сливен до Зимница /с.Кагилакьой/е очертано още след Освобождението, а след Съединението през 1885 година в София се командироват кметове, народни представители и видни граждани, които отправят молби до Народното събрание, Сливен да бъде свързан с железопътна линия. С усилията и труда на много хора на 5 юни 1907 година участъкът Сливен-Зимница, с дължина 25 километра, е пуснат в експлоатация.