На 21 ноември (нов стил) 1879 година в Сливен е роден родоначалникът на българската геометрия – проф. д-р Димитър Стефанов Табаков.
Завършва с отличие основно и прогимназиално образование, а след това продължава учението си в Сливенската мъжка гимназия, където тогава
учителстват двама чехи математици Тодор Монин и Антон Шоурек. Последния гимназиален курс учи в Първа софийска мъжка гимназия, която завършва с отличен успех през 1899 година. Четири години Табаков е студент във Физико-математическия факултет. В края на 1903 година факултетният съвет го предлага за двегодишна специализация по геометрия в Страсбург, където посещава лекциите и участва в семинара на известния специалист по проективна геометрия проф. Теодор Райе. Втората година от специализацията му е във френския град Нанси, където посещава лекции по диференциални уравнения и анализ.
След завръщането си в България през 1905 година учителства в Първа софийска гимназия и е асистент по геометрия в университета. Тази му дейност продължава до закриването на университета. В родния Сливен започва работа като банков чиновник, докато стане преподавател по математика в Сливенската мъжка гимназия.
По време на Балканската и Първата световна война Табаков е на фронта.
През март 1920 година се завръща в Софийския университет вече като редовен доцент в катедрата по геометрия на Физико-математическия факултет. Три години по-късно става извънреден професор, а от 1941 година е редовен професор и ръководител на катедрата по геометрия.
Професор Димитър Табаков става доктор по математика на Университета в Пиза през 1929 година, ръководи катедрата по геометрия до 1948 година, когато поради напреднала възраст излиза в пенсия, но продължава още няколко години да чете лекции в Софийския университет и във висшите технически учебни заведения в Русе и Варна, за да се раздели окончателно с преподавателската дейност и се оттегли за последен път в родния си град, към който остава винаги дълбоко привързан.
На 30 юли 1937 година на събрание в „Зора“ сливенската академична младеж провъзгласява проф. Табаков за почетен председател на студентското дружество „Добри Чинтулов“.
Умира на 24 февруари 1973 година на 93-годишна възраст в Сливен.
Днес Професионална гимназия по икономика в град Сливен носи неговото име.