На 1 юли 1751 година във Франция излиза първи том на първата  енциклопедия в света. Трябва да се отбележи, че всъщност първите енциклопедии или терминологични речници се появили още в Древен Египет, подобни сборници със знания били съставяни и в Древен Китай още през 12-10 в. пр.н.е. Но именно тази енциклопедия имала съвременния облик, който днешните читатели познават.

Проектът за френското справочно издание със заглавие „Енциклопедия или тълковен речник за наука, изкуство и занаяти“ / Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers/ възникнал през 1747 г. Неговият инициатор, парижкият книгоиздател Луи Бретон, се обърнал към знаменития философ и писател-просветител Дени Дидро с молба да съдейства за уникалното дело. Дидро охотно се съгласил и посветил на енциклопедията 25 години от живота си.

Той бил съставител, отговорен редактор и автор на множество от статиите. Това уникално издание включвало 35 тома: 17 тома с текстове /60 000 статии/ и 11 тома с гравюри /илюстрации към текстовете/. В периода 1776-1777 г. излезли още 4 тома с допълнителни илюстрации, а през 1780 г. – 2 тома с указатели. Първите 28 тома излезли под редакцията единствено на Дидро.

По-късно съредактор станал ученият Жан д’Аламбер. Участие в съставянето на енциклопедията взели и най-големите мислители от епохата на Просвещението: Франсоа Волтер, Пол Холбах, Жан-Жак Русо, Шарл Монтескьо, Клод Хелвеций и други.

Тази първа енциклопедия не е била само увлекателно написан справочник. Насочена срещу системата и католицизма, фактически тя е послужила като идеологическа база за бъдещата Велика френска революция.

Първоначално енциклопедията излязла в тираж 4 250 екземпляра. По-късно била преиздадена – в Лука (1758–1776), Женева (1778–1779) и Лозана (1778–1781). Не след дълго подобни издания се разпространили из доста страни. През 1768 г. в Единбург започнала да излиза енциклопедия „Британика“, а в началото на 19 век собствени енциклопедии създали Германия, Испания и Русия.