На 29 май 1900 година американската компания „Отис“ регистрира своята нова търговска марка „Ескалатор“. Не след дълго компанията представя и първия в света ескалатор на международно изложение в Париж.

Патентът за производството на ескалатора е получен още през март 1892 година от изобретателя Ж. Рено, а компания „Отис“ започва производството и въвеждането на устройството в ежедневието.

„Ескалатор“ (англ. escalator) в превод от английски език означава „транспортна машина, която може да повдига различни стоки на височина“. Тази движеща се стълба с наклон 30-35 градуса позволява на хора и товари да се придвижват от един етаж на друг.

Постепенно ескалаторът започва да се приема от хората не само като конкретна търговска марка, но и като название на самия продукт. Подобна е историята и на „Ксерокс“. В началото това е фирменото наименование на копирния апарат, а по-късно става название на копирни устройства, дори и от други марки.

Думата „Ескалатор“ се използва от компанията „Отис“ като търговска марка до началото на 50-те години на 20 в., когато патентното ведомство на САЩ постановява употребата й като общ термин за всички движещи се стълби.

Ескалаторите намират широко приложение в много градове по света, в метростанции, в големи търговски центрове, на гари, летища, в подземни тунели, за транспортиране на промишлени стоки.

Ескалаторите са два основни вида: за транспортиране на стоки и на хора. Първият вид се използва на места с голяма денивелация, както и при специфични производствени дейности, а вторият вид – в метростанции, търговски комплекси, гари и други обществени места.

Първият ескалатор в България е монтиран през 1957 година в ЦУМ /Централен универсален магазин/ – София.