Нашият вестник беше назначен да предприеме една безпощадна борба с разсипническия режим на Стоиловци, Теодоровци, Папанчевци & C-ie, но събитията ни изпревариха и тоя режим вече не съществува. При всичко туй, нашият вестник не си изгубва нито мястото, нито значението. Както самото му име показва, той няма за цел само борба против туй или онуй министерство, а против цялата наша форма на управление, която от двайсет години насам само сътресения е докарала на страната, а никакви реални облаги.

…Ний намираме, че причините на ненормалния ни живот в повечето случаи се въртят около двореца. Нито във времето на Батенберга, нито във времето на днешния ни княз, дворецът можа да се проникне от интересите на народа, да заживее всецяло за народа, да тури преди всичко интересите на народа под своето внимание, въобще да докаже чрез всички дела, че конституционната монархия е завидна форма на управление. Не! Напротив. ”

/Из уводната статия, в. „Република“, бр. 1, 30 януари 1899 г./  Виж пълния текст ТУК

Вестникът е орган на републиканската младеж и прокламира „грандиозната идея за една република с децентрализация на управлението и широки граници за нормален конституционен живот.” Обявява се против привилегиите, корупцията и престъпността. Издаването му е свързано с имената на известните сливенци Стефан Гидиков и Михаил Кантарджиев.

 

Стефан Гидиков

„Целта на вестника ни е прочее, да пропагандира всички въведения и реформи в нашия държавен строй, които почиват върху пълно демократически начала, върху пълно гарантиране на народния суверенитет, и да сгрупира полека-лека в една републиканска партия всички радикални елементи, които се въодушевяват от нашите принципи и които се намират днес разпръснати почти между всички партии и фракции.” /пак там/

 

 

 

 

 

 

 

 

На страниците на в. „Република” се поместват политически, научно-популярни и литературни статии, както и любопитни факти, обявления, реклами.