Николай Бердяев е роден на 18 март 1874 г. в Киев в семейство, принадлежащо към висшия кръг на руското дворянство. Първоначално по семейна традиция учи в кадетския корпус, но потиснат от военните порядки, постъпва в Киевския университет-най-напред в Природонаучния, а по-късно – в Юридическия факултет. Бердяев се увлича от социалните проблеми, участва в най-големия марксистки кръжок, включва се и в работническото движение. През тези ранни години на марксизма той търси разрешение на дълбоко възмущаващите го социални диспропорции и злини.

       

За своя живот и творчески път Бердяев е оставил незаменим документ – книгата-равносметка-изповед „Самопознанието (опит за философска автобиография)“, която той пише до края на живота си (публикувана е година след смъртта му-1949 г.)

През 1922 г. насилствено е изселен от Русия и живее две години в Берлин. През 1923 г. излизат книгите му „Светосъзерцанието на Достоевски“, „Философията на неравенството“ и „Смисълът на историята“. През 1924 г. е публикувана и книгата му, донесла световна слава на автора си – „Новото средновековие“. От 1924 г. се установява в Париж, където редактира списание „Път“ и ръководи Религиозно-философската академия. Тук той печата повечето свои философски книги и трудове, които бележат едни от върховете на европейския духовен живот. А междувременно в родината му започва систематично и постоянно разгромяване на Бердяев, въпреки че за публикуване на произведенията му не може дори и да се мисли, и името му с неговите производни – бердяевщина, белобердяевщина – се превръщат в нарицателни за означаване на последните степени на идеологическото отрицание. Умира през 1948 г. в Кламар, Франция.

Изготвената в Париж библиография на събраните съчинения на Бердяев съдържа 483 заглавия на негови книги, статии и публикации, преведени на 20 езика.

Заключенията на Бердяев за епохата, в която живее, са изключително актуални и днес, а доказателство за това намираме в книгата му „Самопознанието (опит за философска автобиография)“:

„Епохата, в която ми се случи да живея, беше катастрофична и за моята родина, и за целия свят. Пред очите ми се рушаха цели светове и възникваха нови. Имах възможността да наблюдавам необикновената превратност на човешките съдби. Виждах трансформациите и приспособяването на хората и това, струва ми се, беше най-тежкото. От изпитанията, които трябваше да преживея, извлякох вярата, че Висшата сила ме е пазила и не е допускала да загина. Обикновено такива епохи, изпълнени със събития и промени, се смятат за интересни и значителни, но те са нещастни и пълни със страдания за отделните хора, за цели поколения.“

Ето кои книги на Николай Бердяев можете да ползвате в Библиотека „Зора“:

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Съчинения: В 6 тома

Т.1. Философия на свободата; За робството и свободата на човека. – 2002.

Т.2. Философия на неравенството; Смисълът на историята; Новото средновековие. – 2003.

Т.3. Смисълът на творчеството; Кризата на изкуството. – 2004.

Т.4. предназначението на човека; Мирогледът на Достоевски. – 2005.

Т.5. Царството на духа и царството на кесаря; За достойнството на християнството и недостойнството на християните; Философия на свободния дух; Аз и светът на обектите; Съдбата на човека в съвременния свят. – 2006.

Т.6. Духовете на руската революция; Извори и смисъл на руския комунизъм; Руската идея; Самопознанието. – 2007.

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Философия на неравенството

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Царството на духа и царството на кесаря

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Мирогледът на ДОСТОЕВСКИ

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Самопознанието: Опит за филос. автобиогр.

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

За робството и свободата на човека

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Смисълът на историята: Опит за философия на човешката съдба

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Предназначението на човека: Опит за парадоксална етика

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Извори и смисъл на руския комунизъм

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Пътят на Русия: Константин Леонтиев и руската идея

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович

Ерос и личност: Философия на пола и любовта