На 26 април отбелязваме Световния ден на интелектуалната собственост.
През октомври 1999 година Генералната Асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) одобрява идеята за избирането на специален ден, на който световната общественост да отдаде почит на научните и артистични среди, както и на институциите и експертите в областта на интелектуалната собственост. Този избор на ден цели да ни напомни за ролята, която правата върху интелектуална собственост (патенти, марки, промишлен дизайн, авторски права) имат за стимулирането на иновации и творчество.
По цял свят борбата с пиратството на интелектуална собственост е от първостепенна важност, тъй като то ощетява творците и развитието на науката и културата като цяло.