Изобретателят Честър Карлсън е роден в Сиатъл (САЩ) през 1906 г. Завършва Калифорнийския технологичен институт. Започва работа в патентния отдел на компанията „Малори“ в Ню Йорк, която се занимава с електроника. В отдела се налага да прави множество копия на патенти, което е трудоемка задача, затова той решава да намери по-бърз начин за копиране на нужните документи. Прочита стотици томове техническа литература в Нюйоркската обществена библиотека, а вниманието му привлича описание на експеримент на унгарски учен с вещества, които променят електрическите си свойства под въздействието на светлината. Така възниква идеята за електрофотографията.

Първото в света ксерокопие е получено на 22 октомври 1938 година. Върху цинкова пластинка, покрита с тънък слой сяра и подложена на статичен електричен заряд, той поставил стъкло с надпис „10-22-38 ASTORIA“ и го облъчил със светлина. Текстът се пренесъл върху слоя сяра.

През 1947 г. малката компания „Халоид“ от гр. Рочестър започва да разработва копирна техника на базата на изобретението на Карлсън. Две години по-късно в продажба е пуснат първият в света копирен апарат. Технологията на копиране е наречена „ксерография“ – от гръцките думи „ксерос“ /сух/ и „графос“ /пиша/. След няколко сливания на компанията с други фирми, тя започва да се нарича просто „Ксерокс“ /Xerox/, моделите копирни апарати набират голяма популярност, а компанията печели стотици милиони долари.

Самият изобретател на ксерографията Честър Карлсън спечелил над 150 млн. долара, като 100 млн. дал за благотворителност.

Умира през 1968 година в Ню Йорк.