На 14 ноември 1857 година (нов стил) в Цариград е роден Йосиф Каломати.

Каломати е един от капелмайсторите, работили в България след Освобождението, с големи заслуги за развитието на професионалната ни музика. Сред най-важните му постижения са първият учебник по пеене, първият ученически оркестър и първата постановка на детска оперета у нас.

Събира народни песни, които обработва в типичните за епохата „китки“.

След като завършва Роберт колеж в Истанбул, през 1880 година се заселва в Сливен, където преподава френски език и музика във Френския мъжки пансион и в гимназията.  На 17 януари 1882 година  с операта „Царският пуяк“ е поставено началото на оперните представления в страната.

През 1883 година създава първия ученически оркестър в България. Представя на учениците си детската оперета „Пожарният командир“, което се счита за първата постановка на детска оперета у нас.

Три години по-късно е назначен за капелмайстор на 11-ти Сливенски пехотен полк.

Една от последните заслуги на Каломати към Сливен е създаването на граждански струнен оркестър и мандолинен оркестър.