На 24 април 1800 година е основана Националната библиотека на САЩ, която  се намира в столицата Вашингтон  и е една от най-важните и големи библиотеки в света.

Основана е след като президентът Джон Адамс прокарва акт на Конгреса, според който правителството се премества от Филаделфия във Вашингтон. Законодателният орган се нуждае от справочна литература, затова са необходими книги, които да се съхраняват и картотекират. За целта са отпуснати 5000 долара за закупуване на литература. По-късно срещу Капитолия е построена нова сграда на библиотеката.

Президентът Томас Джеферсън, след като се е  оттеглил от длъжност, продава личната  си колекция от 6487 книги на Националната библиотека. Другата личност, която има заслуга за развитието на библиотечният фонд е Ейнсуърт Ренд Спофорд – библиотекар на Конгреса от 1864 година  до 1897 година . През 1870 година, той внася закон за авторско право, който изисква да се изпращат по два екземпляра от всяко излязло от печат издание в библиотеката, ако писателите искат да защитят авторските си права. Това наложило необходимостта от  нова сграда, която да поеме голямото количество литература. Откриването на новата грандиозна постройка става през 1897 година ,а фасадата на библиотеката е украсена от великолепен фонтан, взаимстван от прочутите фонтани на Рим.

Днешната Библиотека на Конгреса се състои от три сгради – първоначалната сграда „Томас Джеферсън“, сградата на „Джон Адамс“, отворена през 1938 г. и мемориалната сграда „Джеймс Мадисън“, открита през 1981 г. като дирекция на цялата библиотека.

Библиотеката на Конгреса притежава над 140 млн. единици, като в това число 30 млн. са само книгите, освен това вестници, списания, брошури, ръкописи, различни публикации, аудио и видео материали, фотографии, карти и др. Всяка година в колекцията  постъпват около 2 млн. нови екземпляра.   Четири хиляди служители в библиотеката се грижат за това, посетителите да имат възможност да намерят своя любим автор и разполагайки се в една от 18-те читални зали, да прекарат приятно и комфортно. Книги от библиотеката могат да се ползват за домашен прочит  само от членове на Конгреса и Върховния съд. Ако желаете да посетите виртуално библиотеката, проследете линка https://www.loc.gov/