На 29 ноември 1802 година е роден Вилхелм Хауф – германски поет и писател.

Приказките на писателя излизат от печат година преди смъртта му. През същата година излизат едно след друго следните произведения: два тома “Вести из мемоарите на Сатаната” и сатирата „Човекът на Луната”, които осмиват религиозното лицемерие. След това излиза в три тома историческият роман „Лихтенщайн”, в който авторът дава картина на Селската война в Германия през 16-ти век, като идеализира Средновековието. Излизат и три тома „Новели”. Най- хубавият дял от наследството на Вилхелм Хауф са приказките, които той е написал още като млад учител за питомците си. Те се преиздават непрекъснато и са любимо четиво на децата. Най-популярни са: „Малкият Мук”, „Халифът Щърк”, „Корабът на призраците”, „Джуджето Дългоноско”, „Студеното сърце” и др.

Вилхелм Хауф умира на 18 ноември 1827 година едва двадесет и пет годишен. За този кратък период оставя множество произведения.

Книгите на Вилхелм Хауф можете да ползвате в Библиотека “Зора”.