С проф. Сн. Панова, Багряна, проф. Т. Жечев, юли 1969 г.