Първият митинг на опозицията, София, 18.11.1989 г.