„Симеон Султанов притежаваше рядката дарба да общува с хората. Той умееше не само красиво да изслушва събеседника си (толкова трудно за мнозина от нас), да го предразполага към откровеност, да го облъхва с ласкавото спокойствие на кафявите си очи, но и да говори умно, увлекателно, завладяващо… с онази човещина, която не се научава, а се носи по рождение.” 

Рангел Игнатов

Роден в Сливен на 1.06.1927 г., Симеон е дете на учители по български език и литература. Атмосферата на любов, сговор, уважение и всеотдайност, в която расте, попива с душата си.

Книга с автограф – дар от автора Стефан Султанов
Книжки от Стефан Султанов

Обичта към езика и книгите също идва от семейното гнездо. Родителите, Стефан и Софийка Султанови, финансират и издават в продължение на 14 години детския вестник „Изгрев”.  В този дом книгата е на особена почит и уважение, а най-известните български писатели и художници сътрудничат на изданието. Сам бащата пише и издава  поезия и книжки за деца.  Това, безспорно, оформя вкуса на Симеон Султанов, неговите естетически възгледи, литературните му интереси.

Завършва Сливенската мъжка гимназия, следва право и философия в Софийския университет, но обичта към словото предопределя професионалния му път.

Първите си литературни опити прави още като ученик. И остава свързан за цял живот с писаното слово: есеист, литературен историк, критик, редактор и издател, Симеон Султанов присъства ярко на българската културна сцена.

„Той имаше далеч отместен умствен хоризонт. Подробността на неговото знание и естетическата му широта се подхранваха от прекрасна библиотека с ценни книги и всякакви книжовни рядкости, с ръкописи и писма на писатели, може би и затова разбираше от половин дума – и от всичко, което имаше връзка с раждането на Книгата.”  Минко Бенчев

Сложна личност с богата ерудиция и широка култура, той „ненавижда шума, парадността, славословията и перченето – все болести на примитивното съзнание”. Макар ясно да съзнава дарбите си, ги поднася със скромност, подобаваща единствено на истинския интелигент.

Книги на Симеон Султанов от фонда на Библиотека „Зора“ – Сливен

Взискателен ценител на високостойностната литература, Султанов насочва критическите си изследвания към най-значимите наши писатели: Йордан Йовков, Ангел Каралийчев, Г. П. Стаматов, Георги Райчев, Илия Волен, Николай Хайтов, Светослав Минков… Проучва ги търпеливо и в дълбочина, и винаги се отнася с уважение, дори преклонение,  към труда и дарбата им. 

В редакторската работа няма тайни за него. Преминал по всички стъпала на професионалната йерархия, той оглавява издателство „Български писател”. Талантливо и умно направлява огромната „главоболна, често неблагодарна работа”, понесъл достойно всичките й отговорности. И неуморно гради чрез книгата добродетели и естетически вкус у читателите. Колегите му го ценят и уважават:

„Бе изграден интелигент (каквито имаме все по-малко и по-малко), даряваше със съучастие и дружеска обноска (но трудно допущаше до себе си), на него можеше да се разчита в тежки моменти. Силовите подходи, естествено,  му бяха чужди: при неговите качества той нямаше нужда „да налага” авторитет. Просто го имаше. Както и на книжовното поле, където доказваше, че

ПОЧИТА КРАСОТАТА И ИСТИНАТА В ЛИТЕРАТУРАТА И ЖИВОТА.” 

Минко Бенчев

Симеон Султанов завършва земния си път на 29 януари 1989 г.

Тук  остава сътвореното от него. И живата памет за едно светло и значимо в българската литература от  XX век име.

Мария Маринова, 2022 г.