На 22 август 1862 година е роден френският композитор  Клод Дебюси.

Роден е в Сен-Жермен-ан-Але, Париж. Освен композитор е и пианист, диригент и основоположник на импресионизма в музиката. Дебюси е един от най-смелите новатори в музикалното изкуство, създал един нов свят на основата на националната традиция и на онези постижения в световната музика, които са  особено близки до неговата  естетика: старите френски майстори и руската „могъща петорка“. Формирането на неговия стил е резултат на новите тенденции в изкуството, особено в живописта. Известно  влияние оказва и появата на далечни, непознати в Европа култури, които  със своята свежест привличат вниманието  на композитора. Творчеството му е една своеобразна реакция срещу влиянието на Вагнер и други чужди на френската култура явления. Тънкият поетичен усет, изострената  чувствителност към колорита  и богатството на отенъците са присъщи в стила на Дебюси. Той обогатява и разширява значително  музикалния език, ладовото мислене и оркестровите средства. Надарен с необикновена фантазия, Клод Дебюси е изключителен майстор на звуковата живопис.