На 9 юни отбелязваме Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на ООН. Идеята на световната организация за стимулиране на дружбата между индивидите и народите не е случайна. Приятелството е благородното и спояващо чувство, способно да хвърли траен мост между държавите и различните култури, за изграждането на един мирен и по-добър свят.

Инициативата е начин младите хора по света, бъдещите държавни ръководители, учени и   творци от всички области на културата, да си подадат ръка, и да загърбят своите различия за по-добро разбирателство между хората.

Независимо от това до каква степен  хората се различават по външен вид, език,религия,традиции и бит, те могат да създадат истинско приятелство, защото съществуват също толкова много неща, които  ги сближават.
Посланието е пределно ясно – можем да бъдем близки, колкото и да сме различни.

Истината е, че всички хора по света имат много повече неща, които да ги сближават, отколкото да ги противопоставят.
Световната организация призовава на този ден  повече правителства и граждански организации да се включат в разнообразни инициативи в съзвучие с усилията на ООН за подобряването на диалога между различните култури в името на солидарността и взаимното разбирателсво .