Имението Облегорек, подарено на Сенкевич от почитатели- сега е негов музей