Пол Гоген. Танцът на четирите бретонски момичета (1886)