Сканиран акт за смърт на д-р Планински, предоставен ни от община Сливен