На днешния ден преди 1150 години / 14 февруари 869 г./ умира Свети Кирил Философ е учен-богослов от Византия, който, заедно с брат си Методий, е създателят на глаголицата. Остава в историята като християнски просветител. Канонизиран е от православната и католическата църква за светец и  равноапостол. Произхожда от знатните родители Лъв и Мария, солунски славяни. Високото положение на бащата и желанието на момчето да се образова  отворили вратите на знаменитата Магнаурска школа в Цариград, където Константин учи. Завършвайки образованието си с прозвището Философ,  бил назначен за патриаршески библиотекар и преподавател по философия. Отегчен от суетата на тоя свят, Константин избягал тайно в манастира на малоазийския Олимп при своя брат Методий, където именно извършил в пост и молитва приснопаметното си дело – да създаде славянска азбука и да преведе свещените книги на Православната църква на езика на солунските българи.

Облечен в такова всеоръжие, той с брата си бил изпратен от византийския император Михаил ІІІ в славянските страни Моравия и Панония, за да спечели за християнството тамошните славяни чрез бащиния им език. Но чувствително били засегнати интересите на местното германо–латинско духовенство. То било враждебно настроено към славянския език и започнало борба против тях.

На двамата братя – славянски просветители се наложило да се отправят в Рим и да защитят своето дело от враговете пред самия римски папа.

В Рим Константин Философ тежко заболял и починал на 14 февруари 869 година. Сам папа Адриан извършил погребението му в църквата „Св. Климент Римски“.

Житието на св. Кирил било написано от св. Климент Охридски при непосредствено сътрудничество на св. Методий, Моравски архиепископ, брат на св. Кирил.

 

Източник: Жития на светиите, Синодално издателство, С. 1991