НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ за  2012 година

НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

 

По решение на обществената комисия за разглеждане на номинациите за Голямата награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов” и поради недостатъчния брой гласове за всеки от номинираните, за настоящата година тя не се присъжда. Комисията аргументира решението си с текстове от Наредбата за символиката на община Сливен, съгласно които ”по предложение на обществената комисия може да не се присъди награда, поради липса на изключителни постижения”.

 

* * *

 

НАГРАДА  „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” за 2012 г. получава  ЖЕЛЯЗ КОНДЕВ – издател, редактоер на списание, автор на разкази и публицистични материали,  на книги за Д. Желязков и Д. Чинтулов. Наградата е признание за постиженията му в историко-краеведската дейност.  

 

* * *

 

 НАГРАДАТА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ“ за 2012 г. е присъдена на Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ – управител на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. 

Под неговото управление лечебното заведение се утвърждава като предпочитано от пациентите  на територията на Сливенска, Бургаска и Ямболска областив. Въвеждат се медицински стандарти, построена е нова болница за болните от туберкулоза, а отделението за лицево-челюстна хирургия е възстановено. Болницата получава безвъзмездна финансова помощ за близо 8 млн. лв. по програма за „подкрепа на реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските конгломерации” за ремонти и саниране на цялата сграда и някои отделения.

 

* * *

НАГРАДА „МИЛОСЪРДИЕ“ за 2012 година получава на  ХРИСТИНА НАУМОВА – служител в БЧК – Сливен и председател на Обществен съвет за контрол при осъществяване на дейности в областта на социалните помощи и услуги. Тя осъществява дълги години дейност в различни институции в сферата на социалните услуги. Наградата е отредена заради „проявен професионализъм и висока гражданска отговорност в областта на социалната политика в общината”. 

 

* * *

 

Отличията са връчени по време на тържествен концерт-спектакъл в залата на

Драматичен театър „Стефан Киров с участието на Симфоничния оркестър и Ансамбъла за народни песни и танци в Сливен.