На 2 октомври 1934 година в Сливен започва да излиза културно-просветният вестник „Изток“.

Зад него стои най-вече името на Георги П. Арнаудов – юрист по образование, с възрожденски дух, съдия, кмет на Сливен, околийски управител, многоуважаван от съвременниците си човек, даровит публицист и журналист. Вестникът се списва с подкрепата на Сливенската културно-просветна дружба в София. В бр. 1 има редакционна статия, в която издателите посочват причините за издаване на вестника: „Културният и стопански образ на цял един народ оставаше без израз или по-право открояваше една хилава карикатура в огледалото на една местна преса от 2-3 вестника, които редовно и систематично взаимно се ругаеха, обвиняваха, нападаха…Една група млади хора, зад чийто гръб не стои никоя банка, фонд, ничие благоволение, а само техният идеализъм и воля…да видят града и околията благоденстващи и горди.“

Постоянни рубрики са: Училищно дело ; Нашите богатства (за природни и историч. забележителности в Сливен и региона) ; Хроника (кратки вести за живота в града и региона) ;Нашата дума (редакционни коментарни статии) ; Педагогика ; Кооперативно дело ; Нашата околия ; Културен преглед . Вестникът публикува и обществени дискусии по актуални за града проблеми, илюстриран е с богат снимков материал. Печата реклами и обявления. Един от постоянните сътрудници е известният сливенец Георги Хрусанов, който работейки като агроном по различни краища на страната, редовно изпраща дописки за селото и проблемите, които съществуват там.

Спира да илиза през 1944 година.

Оригиналът на вестника можете да ползвате в читалнята на Библиотека „Зора“, а електронно копие можете да видите в дигиталната ни библиотека -> ТУК

Из: „Сливенски периодичен печат (1871 – 1944)“ , издание на Библиотека „Зора“