Английският романист Даниел Дефо – автор  на едно от най-прочутите произведения в европейската литература „Робинзон Крузо“, е роден на 13 септември 1660 година в Лондон.

След като завършва образованието си пътува из Европа, а след това се занимава с търговия. Като млад се забърква в множество неизгодни търговски сделки, които го вкарват в огромни дългове. Започва да пише срещу заплащане, като основната тема, за която пише, е неправдите и несправедливостите в обществото.
Дефо написва хиляди памфлети на разнообразни теми от политика и религия до география, пътешествия и свръхестествени явления. Политическите му творби, най-често сатирични, са популярни сред читателите, но му спечелват много и силни врагове. Неведнъж си навлича неприятности заради нападателния си стил и дори известно време прекарва в затвора.
Едва след 40-годишна възраст се откъсва от политиката и започва да пише книги, с които оставя името си в литературата. Писателят е на 59 години, когато излиза „Робинзон Крузо“. Романът е създаден по действителното премеждие на Алегзандър Селкърк, и има невероятен успех. Другият известен роман на Дефо е „Мол Фландърс“. И двете произведения се превръщат в класика в английската литература. 

Даниел Дефо умира на 24 април 1731 година.