На  7 октомври 1910 година в град Сливен е роден писателят Георги Димитров Хрусанов.

Завършва основно образование и гимназия в Сливен и агрономство в София. За пръв път печата като ученик в първи прогимназиален клас в списание „Звънче”. По-късно, като ученик в пети гимназиален клас излиза негово стихотворение в списание „Българска реч”. В периода 1938-1945 година работи като агроном в село Жельо войвода, Сливенско, в завода за добитък „Тунджа” край Ямбол и в околийското агрономство в Карнобат. Преподава специални дисциплини в земеделската гимназия в Садово. След 9 септември 1944 година служи като инспектор в Министерството на земеделието и горите, а по-късно като инспектор на опитната птицевъдна станция край София. Редактор е във вестник „Земеделско знаме” до 1965 година. Работи под псевдонимите Буревестник, Николай Василев, Александър Горанов, Г. Димитров, Вяра Икономска, Йеромонах Гео, Чудомир Слънчев.
Негови книги за възрастни: „Моята кръв”, „Земя и слънце. Песни за живота”, „Равнини“, „Живот и мисъл”, „Жътварско сърце“, „Дяконът с небесните очи”, „Знаменоската. Разкази за Райна Княгиня”, „Искра любородна”, „И в огъня жив. Повест за Васил Петлешков”, „Прозорец на човешката душевност. Срещи и разговори” и „Повести за Априлското въстание: Знаменоската. И в огъня жив…”.
Книги за деца: „Лисана в капана”, „Чудното изворче”, „Непослушните маймунчета“, „Хубавица-умница”, „Пляс-пляс, ръчички”, „Китки за мама и татко”, „Кукувички“ и „Лъжко“.
Пише и книги по агрономство: „Водни птици”, „Дворно агрономство” и др.

Умира на 14 юни 1966 година.