На 14 октомври 1903 година /нов стил/ в Сливен е роден Георги Арнаудов.
Завършва юридическия факултет на Софийския университет. Работи като юрист в различни градове на страната /Ямбол, Шумен, Пловдив, Сливен/. През 1934-1935 г. е околийски управител на Сливенска околия, в периода 1941-1942 г. е кмет на Сливен, след това работи в родния си град като адвокат. Даровит публицист и журналист, Арнаудов до края на живота си сътрудничи на редица столични литературни и исторически списания, както и на в.”Сливенско дело”. За неговите трудове с приносен характер, осветляващи историята на Сливенския край, през 1992 г., на празника на Сливен, е удостоен с наградата „Д-р Иван Селимински”, а името му е вписано в паметната книга в къщата-музей „Добри Чинтулов“. За него в „Паметна книга на кметовете“ е записано: “Довършва пожарната команда, Здравния дом и двете училища „Димитър Петров“ и „Митрополит Серафим“. Започва изграждането на лечебница и параклис в кв. Даме Груев. Построи два етапа от ветеринарната лечебница, която е дадена на държавата в замяна на досегашната такава – западно от общинския обоз. Последната се включи в цялото стопанство на общината. Направена е още за около половин милион лв. укрепителна стена на р. Асеновска. С негово съдействие се образува дружество за превоз на работници. Разработват се още 300 декара земя от пустото поле, южно от града. Чрез напояване, земята се превръща в градини за арпаджик, от който се прехранват десетки бедни сливенски семейства.“

Иметомето му е свързано и с издаването на сливенския вестник „Изток“, седмичник за политико-обществен и културен живот, излизал в периода 1934-1944 г. Вестникът се списвал с подкрепата на Сливенската културно-просветна дружба в София. В бр. 1 има редакционна статия, в която издателите посочват причините за издаване на вестника: “Културният и стопански образ на цял един народ оставаше без израз или по-право открояваше една хилава карикатура в огледалото на една местна преса от 2-3 вестника, които редовно и систематично взаимно се ругаеха, обвиняваха, нападаха… Една група млади хора, зад чийто гръб не стои никоя банка, фонд, ничие благоволение, а само техният идеализъм и воля… да видят града и околията благоденстващи и горди.”.

Постоянни рубрики са: Училищно дело; Нашите богатства (за природни и исторически забележителности в Сливен и региона); Хроника (кратки вести за живота в града и региона); Нашата дума (редакционни коментарни статии); Педагогика; Кооперативно дело; Нашата околия; Културен преглед. Вестникът публикува и обществени дискусии по актуални за града проблеми, илюстриран е с богат снимков материал. Печата реклами и обявления.