На 2 май 1874 година в Сливен е роден Георги Гюлмезов.
Завършва средно образование в Сливенската мъжка гимназия. Учи в Рисувалното училище в София при проф. Мърквичка. През 1902 година, за да издържа майка си и сестра си, започва работа.
Гюлмезов проектира и ръководи строителството на много пътища в Сливенския край. Трасира железопътната линия Зимница-Сливен. Изгражда моста при с. Крушаре по пътя Сливен – Ямбол. Свързва Сливен с „Куш бунар“ чрез пътя Сливен – „Кара кютюк“ – „Даула“ – „Куш бунар“ през 1931 – 1933 г. Негови са идеите и проектоскиците на пътя „Чуката“ – „Карандила“ и на първата в България туристическа хижа, построена на около 30 метра от „Куш бунар“. Той прави археологически проучвания в Сливенския, Твърдишкия и Котленския балкан. Изучава растителността и животните. Описва археологическите забележителности. Записва легенди и предания за личности и местности. Изготвя пластичен макет на Сините камъни с всички археологически паметници.
Основател е на туристическото дружество „Сините камъни“ в Сливен.
През 1901 година е отпечатана цветна картичка-композиция със сюжети от Сините камъни, рисувани от Георги Гюлмезов.
През 1926 година издава „Пътеводител на Сливен и околностите му“. Участва в културния, обществения и стопански живот на родния си град. Гюлмезов е един от създателите на музея към читалище „Зора“.
Умира на 22 август 1956 година.